CHỨC VỤ VỊ TRÍ: Giám đốc R&D
BỘ PHẬN: Kỹ thuật
NGƯỜI GIÁM SÁT TRỰC TIẾP CHỨC DANH: Giám đốc Kỹ thuật

TÓM T POST TÌNH HUỐNG: HRSTđã tạo ra một vai trò thú vị chịu trách nhiệm phát triển các giải pháp mới cho các vấn đề trong ngành HRSG và Chu trình hỗn hợp.
Chức năng cơ bản:

 • Điều tra, nghiên cứu và phát triển các giải pháp theo sự phân công của Giám đốc Kỹ thuật đối với các vấn đề quan sát được trong ngành công nghiệp chu trình hỗn hợp có thể dẫn đến:
  • Phát triển sản phẩm mới
  • Kiến thức rộng hơn và sâu hơn
 • Phối hợp với bộ phận Bán hàng và Tiếp thị để tạo ra các giải pháp kỹ thuật có thể bán được trên thị trường HRSTngành công nghiệp của.
 • Cộng tác với các Giám đốc Bộ phận, theo chỉ đạo của Giám đốc Kỹ thuật, để kết hợp các kết quả R&D vào các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc các dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi nếu thích hợp.
 • Ưu tiên thực hiện các dự án độc đáo/không chuẩn với đội ngũ nhân viên cấp cao sắp nghỉ hưu với mục đích có chủ đích là thu thập càng nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm kỹ thuật.
  • Thảo luận với Giám đốc Kỹ thuật về cách phổ biến hoặc cung cấp thông tin đó cho các bộ phận còn lại của tổ chức (Chia sẻ công nghệ, phát triển tiêu chuẩn, EIB, v.v.)
 • Thực hiện các dự án phân tích khi cần thiết
 • Thực hiện 2-6 đợt kiểm tra HRSG mỗi năm

Yêu cầu trình độ:

 • Bằng kỹ thuật nâng cao
 • Chắc phải thông minh lắm
 • Khả năng cân bằng lý thuyết với thực tế

Gửi yêu cầu của bạn đến: [email được bảo vệ]