Chức danh: Kỹ sư hệ thống
Bộ phận: Sự kiểm tra
Chức danh Giám sát viên trực tiếp: Quản lý cấp trung

Tóm tắt các mục:
Sản phẩm HRST kỹ sư hệ thống có mối liên hệ trực tiếp với khách hàng từ giai đoạn đề xuất cho đến khi hoàn thành dự án. Để thực hiện thành công vai trò này đòi hỏi phải có khả năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng phân tích vững vàng cân bằng với kinh nghiệm thực tế và cam kết mạnh mẽ để phát triển các quy trình tốt hơn.

Trách nhiệm công việc:
• Thực hiện kiểm tra tại chỗ các HRSG và nồi hơi của nhà máy điện, đồng thời cung cấp cho khách hàng những khuyến nghị thiết thực giúp tăng độ tin cậy và hiệu quả.
• Thực hiện các dự án phân tích kỹ thuật bao gồm phân tích hiệu suất, phân tích lỗi, đánh giá rủi ro và các nghiên cứu tương tự khác.
• Chuẩn bị các Đề xuất cho Khách hàng dựa trên nhu cầu cụ thể của họ. Xác định giá, mô tả phạm vi cung cấp, viết đề xuất, theo dõi khách hàng, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của khách hàng về đề xuất.
• Khuyến khích HRST sản phẩm và dịch vụ khi thích hợp.

Kỹ Năng Tin Học:
• Kỹ năng máy tính cá nhân thành thạo bao gồm thư điện tử, lưu trữ hồ sơ, hoạt động cơ sở dữ liệu thông thường, xử lý văn bản, bảng tính, đồ họa, v.v.

Yêu cầu trình độ:
• Thành thạo kỹ thuật từ hai lĩnh vực trở lên: truyền nhiệt, nhiệt động lực học, cơ học chất lỏng, kỹ thuật kết cấu, vận hành nhà máy, cơ học vật liệu.
• Khả năng đi lại trung bình hàng năm lên tới 30-40% nhưng có thể lên tới 50-60% trong mùa cao điểm.
• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc để giao tiếp và hiểu nhu cầu của khách hàng.
• Kỹ năng viết báo cáo và trình bày tốt để tóm tắt kết quả và đề xuất của dự án.
• Phải có khả năng vượt qua cuộc điều tra lý lịch, tìm kiếm Danh sách theo dõi khủng bố, phương tiện cơ giới, khả năng hội đủ điều kiện làm việc (I9) và kiểm tra sàng lọc ma túy.
• Phải có bằng lái xe hợp lệ và có thể thuê ô tô.

Học vấn và / hoặc Kinh nghiệm:
• Cần có bằng Cử nhân Kỹ thuật của một trường Cao đẳng hoặc Đại học được ABET công nhận.
• Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm kỹ thuật ngành điện. Rất mong muốn có 8-10 năm kinh nghiệm thiết kế HRSG với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ HRSG.
• Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý dự án.

Gửi yêu cầu của bạn đến: [email được bảo vệ]