Đánh giá đơn vị hydro PGB & WHB

Nếu nhà máy Hydro của bạn đang thực hiện nâng cấp lò đốt hoặc nhằm mục đích tăng sản lượng, HRST có thể hỗ trợ nhóm của bạn bằng cách đánh giá Lò hơi xử lý khí (PGB) và Lò hơi nhiệt thải (WHB) để xác định các tắc nghẽn, sai lệch so với thiết kế và các khu vực có nguy cơ. Phần mềm lập mô hình độc quyền của chúng tôi cho phép chúng tôi lập mô hình toàn bộ hệ thống PGB/WHB của bạn để cải thiện thiết kế và vận hành. Yêu cầu Brochure.

Ứng dụng

 • Vận hành lò quay
 • Nguyên liệu hoặc thay đổi quy trình ngược dòng
 • Các bộ phận áp suất được nâng cấp/trang bị thêm
 • Nghiên cứu tối ưu hóa hiệu quả
 • Nghiên cứu giải pháp thu hồi nhiệt

Phạm vi đánh giá

 • Phát triển mô hình nhiệt tùy chỉnh của hệ thống PGB và WHB của bạn, đánh giá đồng thời từng thiết bị
 • Xác định các bề mặt truyền nhiệt hoạt động quá mức/kém hiệu quả
 • Mô hình tạo hơi nước và nhiệm vụ nhiệt cho PGB/WHB trong các điều kiện tải khác nhau
 • Hồ sơ nhiệt độ khí thải và nước thải
 • Cuộn dây cấp liệu/bộ quá nhiệt TMT và nhiệt độ đường ống
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động của chất xúc tác CO/SCR
 • Công suất thiết bị BoP (quạt BFP, FVC, ID)