SocialMedia_BoilerBiz

Boiler Biz là bản tin đầu tiên của HRST, Inc.

Toàn bộ hơi nước Biz là một nguồn tài nguyên tuyệt vời được viết bởi các chuyên gia nội dung hơi nước. Nó chứa đầy đủ các bài viết để tìm hiểu thêm về các vấn đề vận hành và bảo trì mới nhất liên quan đến nội dung hơi nước và đặc biệt là HRSG.

Với hai vấn đề được xuất bản mỗi năm, các nhà điều hành hơi nước và nhân viên bảo dưỡng trên toàn cầu tìm thấy các bài viết như một hướng dẫn có giá trị để tránh những vấn đề về đơn vị của họ. Các chủ đề bao gồm mọi thứ từ việc đi xe đạp, ăn mòn, sửa lỗi hỏng hóc, khám phá gần đây về kiểm tra và cách để cải thiện hiệu suất.

Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cập nhật về công ty đang phát triển chúng tôi và các sự kiện liên quan tới HRST, Inc.

Boiler Biz được cung cấp chỉ với sự cho phép của nhân chủ HRST và nhân viên của O & M; do đó, không có yêu cầu từ tư vấn, nhà cung cấp hoặc OEM, xin vui lòng.

Đăng ký ngay hôm nay! Chỉ cần cung cấp thông tin liên hệ và nhà của bạn trên trang đăng ký của chúng tôi để chúng tôi có thể bắt đầu.