HRST các kỹ sư, nhà thiết kế và cố vấn kỹ thuật kiểm tra và giải quyết nhiều vấn đề về lò hơi trong các dự án dịch vụ thực địa của chúng tôi. Thông thường giải pháp là cài đặt một “bản nâng cấp thiết kế” để tránh sự cố hoặc bảo trì lặp lại trong tương lai.

HRST dịch vụ thiết kế và trang bị thêm nồi hơi và bình chịu áp lực được chứng nhận bởi Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (ASME) và Ủy ban Quốc gia về Nồi hơi và Bình chịu áp lực (NBIC).

Cửa ra vào

Thành phần dòng khí

Nâng cấp hệ thống lót

Phớt xuyên ống

Bộ phận áp lực

QuenchMaster1

HRST QuenchMaster® Hệ thống điều hòa không khí

HRST Hệ thống kiểm soát áp suất FlexTune™ HRSG