Kinh nghiệm thiết kế nồi hơi, kiểm tra hiện trường và điều tra vấn đề tại hiện trường của chúng tôi có thể giúp giải quyết và tránh các vấn đề. HRST dịch vụ thiết kế và trang bị thêm nồi hơi và bình chịu áp lực được chứng nhận bởi Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME) và Ủy ban Kiểm tra Nồi hơi và Bình áp lực Quốc gia (NBIC).