Các khóa đào tạo dành riêng cho khách hàng tùy chỉnh tại chỗ của chúng tôi dành riêng cho thiết kế HRSG của bạn. Khóa đào tạo này hoàn hảo cho người dùng HRSG mới hoặc người dùng HRSG có kinh nghiệm hơn. Độ dài và nội dung khóa học được thiết lập để phù hợp với ngân sách và mục tiêu đào tạo của bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm khóa đào tạo trong lớp, hướng dẫn tại chỗ hay kết hợp cả hai, HRST là giải pháp cho nhu cầu đào tạo của bạn. Chúng tôi kết hợp các bức ảnh và bản vẽ về HRSG cũng như các vấn đề tiềm ẩn của bạn để giúp nhấn mạnh cách nhóm O&M của bạn có thể duy trì và cải thiện hiệu suất cũng như độ tin cậy.