Dịch vụ nồi hơi đốt/đóng gói

HRSTDịch vụ kiểm tra nồi hơi đốt của cơ sở bạn có thể giúp xác định các vấn đề có nguy cơ xảy ra đối với nồi hơi đốt và đóng gói tại cơ sở của bạn. Báo cáo thanh tra bao gồm các phát hiện và khuyến nghị dựa trên HRST25 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm tra nồi hơi. Yêu cầu một tập tài liệu.

Kiểm tra tiêu chuẩn

  • Kiểm tra trực quan các phần bức xạ và đối lưu, tình trạng vật liệu chịu lửa, đường ống và ống khói
  • Kiểm tra điều kiện cơ khí của bao hơi và bao bùn
  • Hướng dẫn đường ống bên ngoài

Kiểm tra nâng cao

  • Kiểm tra lỗ khoan bên trong ống và đường ống
  • Kiểm tra ngăn xếp
  • Ống & Giá đỡ
  • Ăn mòn dưới lớp cách nhiệt
  • Khảo sát NDE và UT