Đang tìm kiếm một kỹ sư đầy dấm và nước tiểu, có 2-5 năm kinh nghiệm trong ngành chu trình hỗn hợp và hơn 10 năm kinh nghiệm làm công việc đó. Không có hướng dẫn rõ ràng về cách theo dõi vị trí này, bởi vì với tư cách là một kẻ lừa đảo, những rào cản tầm thường như thế này sẽ không cản trở bạn.